Орчны шинжилгээний мэдээ > Гадаргын усны чанар

Ховд аймгийн гадаргын усны чанарын 2022 оны 10 дугаар сарын тойм

Шинэчлэгдсэн: 2022-11-24 19:21:23

ХОВД АЙМГИЙН 2022 ОНЫ 10 ДУГААР САРЫН ГАДАРГЫН УСНЫ ЧАНАРЫН ТОЙМ МЭДЭЭ

1.Гадаргын усны чанар: Ховд аймгийн Төгрөг гол, Бодонч гол, Харусан нуур, Дунд цэнхэрийн гол, Долоон нуурын гол, Чонохарайхын гол, Буянт голуудын дагуух усны чанарын хяналт шинжилгээний цэгүүдэд хөтөлбөрийн дагуу Төгрөг-Манхан, Бодонч-Алтай, Харус-Дөргөн, Дунд цэнхэр-Мөнххайрхан, Долоон нуур-Мөнххайрхан, Чонохарайх-дээд, доод Буянт-дээд, доод цэгүүдээс 2022 оны 10 дугаар сарын 01-13-ны өдрүүдэд дээж авч химийн найрлага, чанарын үзүүлэлтүүдийг тодорхойллоо. 

Хүснэгт 1. 2022 оны 10 дугаар сарын гадаргын усны гол ионуудын агууламж

Харуул

Хатуулаг, мг-экв/л

Ca, мг/л

Mg, мг/л

K+Na, мг/л

SO4, мг/л

Cl , мг/л

HCO3, мг/л

Эрдэсжилт, мг/л

Төгрөг - Манхан

2.33

37.5

5.6

8.8

27.6

10.3

111.1

254.7

Бодонч - Алтай

2.95

35.9

14.1

21.3

43.4

11.3

157.4

283.4

Харус - Дөргөн

2.62

30.9

13.1

6.0

21.8

20.9

111.1

203.8

Дунд цэнхэр - Мөнххйрхан

1.71

26.7

4.6

19.3

23.5

16.7

92.7

183.5

Долоон нуур - Мөнххайрхан

1.75

25.0

6.1

11.5

25.3

14.9

76.9

159.7

Чонохарайх - Дээд

1.41

23.2

3.0

28.0

26.9

18.8

87.9

187.8

Чонохарайх - Доод

1.87

26.7

6.6

16.5

24.2

18.1

92.7

184.8

Буянт - дээд

1.79

25.0

6.6

24.0

32.3

15.6

100.1

203.6

Буянт - доод

1.62

18.4

8.5

25.8

33.0

13.5

96.4

195.6

 MNS4586:98

 

 

 

 

100

300

 

 

Хүснэгт 2. 2022 оны 10 дугаар сарын гадаргын усны биогены элементүүдийн агууламж

Харуул

 pH

УХ, мг/л

БХХ5 мг/л

ПИЧ мг/л

NH4 мг/л

NO2 мг/л

NO3 мг/л

P мг/л

1

Төгрөг - Манхан

7.83

 

 

2.1

0.17

0.004

0.12

0.022

2

Бодонч - Алтай

8.03

 

 

2.7

0.33

0.007

0.26

0.040

3

Харус - Дөргөн

7.80

 

 

2.2

0.15

0.005

0.20

0.028

4

Дунд цэнхэр - Мөнххйрхан

7.83

 

 

3.5

0.14

0.003

0.12

0.020

5

Долоон нуур - Мөнххайрхан

7.90

 

 

3.3

0.16

0.003

0.14

0.024

6

Чонохарайх - Дээд

7.73

9.95

3.2

2.8

0.23

0.005

0.22

0.026

7

Чонохарайх - Доод

7.82

9.48

3.2

3.2

0.26

0.006

0.24

0.029

8

Буянт - дээд

8.00

11.06

3.5

2.7

0.11

0.004

0.15

0.019

9

Буянт - доод

7.98

10.27

3.0

2.5

0.15

0.005

0.19

0.023

 MNS4586:98

6.5-8.5

4.0багагүй

3.0

-

0.50

0.020

9.00

0.100

2022 оны 10 дугаар сарын усны биогений агууламж Монгол улсын гадаргын усны стандарт MNS4586:98 дахь хүлцэх агууламжаас Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/  давсан үзүүлэлтүүд ажиглагдсан байна. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч /БХХ5/-ийн агууламж хүлцэх агууламжаас 0,5 дахин давсан байна. Аммони, нитрит, нитрат, фосфорын агууламж хүлцэх агууламжаас давсан тохиолдол ажиглагдаагүй байна.

  1. Ховд аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн усны хяналт шинжилгээ:

2022 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Ховд аймгийн хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн /ЦБ/-ийн хаягдал бохир ус орж байгаа болон цэвэршүүлээд гаргаж байгаа цэгээс нийт 2 сорьц авч хийсэн шинжилгээний дүнг MNS4943:2015 “Хаягдал ус”-ны стандартад заагдсан хүрээлэн буй орчинд нийлүүлж болох хаягдал усан дахь бохирдуулах бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ /ЗДХ/-тэй харьцуулан хүснэгт 3-т үзүүллээ.

            Хүснэгт 3. Ховд хотын хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн биогенийн агууламж

Хаягдал бохир ус цэвэрлэх байгууламж

Сорьц авсан цэг

рН

Ж/б мг/л

БХХ5         мг/л

ПИЧ мг/л

PO4             мг/л

NH4 мг/л

NO2 мг/л

NO3 мг/л

Цэвэршилт %

Төв ЦБ

Орох

8.21

154.8

213.3

45.8

 

 

 

 

33.33%

Гарах

8.1

109.6

142.2

39.5

2.876

37.8

1.879

5.131

MNS4943:2015

 

6-8 

30.0

20.0

20.0

1.5

15.0

 

Тайлбар: Ж/б-Жигнэгдэх бодис, БХХ5- Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч, ПИЧ-Пирманганат исэлдэх чанар

Шинжилгээний дүнгээс үзэхэд цэвэрлэх байгууламжаас гарч байгаа ус 33,33%-ийн цэвэршилттэй байгаа бөгөөд цэвэршүүлээд гарч буй хаягдал бохир усны биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийн агууламж орох-10.7, гарах-7.1 дахин давсан байна.

Дүгнэлт:

2022 оны 10 дугаар сард хийсэн хяналт- шинжилгээний дүнгээс үзэхэд голын усны цахилгаан дамжуулан чанар /ЦДЧ/ 317.3