Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд

Ням

2019-10-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөнххайрхан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Хур тунадас
11м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Зэрэг

Ням

2019-10-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлэрхэг
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Цас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Байтаг

Ням

2019-10-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
6м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөст

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Хур тунадас
11м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Чандмань

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цэцэг

Ням

2019-10-20
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Манхан

Ням

2019-10-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дунд-Ус

Ням

2019-10-20
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
1 33
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Хур тунадас
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Цас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Алтай

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
8м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дарви

Ням

2019-10-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Хур тунадас
10м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дуут

Ням

2019-10-20
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
-2 28
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Хур тунадас
9м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-8 17
O
CF
Цас
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мянгад

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
6м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Үенч

Ням

2019-10-20
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
7м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Эрдэнэбүрэн

Ням

2019-10-20
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Цас
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дөргөн

Ням

2019-10-20
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2019-10-21
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Хур тунадас
7м/с

Мягмар

2019-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2019-10-23
Шөнө
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2019-10-24
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах