Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөнххайрхан

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Зэрэг

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Байтаг

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөст

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Чандмань

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цэцэг

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Манхан

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дунд-Ус

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Алтай

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дарви

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дуут

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мянгад

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Үенч

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Эрдэнэбүрэн

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дөргөн

Лхагва

2020-04-01
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Пүрэв

2020-04-02
Шөнө
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Баасан

2020-04-03
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-04-04
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Ням

2020-04-05
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах