Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд - Ховд хот (Станц: Ховд)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Мөнххайрхан сум (Станц: Мөнххайрхан)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Ховд - Зэрэг сум (Станц: Зэрэг)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Булган сум (Станц: Байтаг)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
5м/с
хасах

Ховд - Мөст сум (Станц: Мөст)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Чандмань сум (Станц: Чандмань)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Цэцэг сум (Станц: Цэцэг)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Манхан сум (Станц: Манхан)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Ховд сум (Станц: Дунд-Ус)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Алтай сум (Харуул: Алтай)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Цас
3м/с
хасах

Ховд - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дуут сум (Харуул: Дуут)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
хасах

Ховд - Мянгад сум (Харуул: Мянгад)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Үенч сум (Харуул: Үенч)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Цас
3м/с
хасах

Ховд - Эрдэнэбүрэн сум (Харуул: Эрдэнэбүрэн)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дөргөн сум (Харуул: Дөргөн)

Даваа

2022-01-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2022-01-18
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2022-01-19
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2022-01-20
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2022-01-21
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах