Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөнххайрхан

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Зэрэг

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-34 -29
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-35 -31
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Байтаг

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-30 -22
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мөст

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Чандмань

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Цэцэг

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-28 -18
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-37 -34
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-38 -36
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Манхан

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дунд-Ус

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Алтай

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Дарви

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дуут

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Мянгад

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Үенч

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Эрдэнэбүрэн

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-31 -23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Дөргөн

Мягмар

2020-01-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-01-29
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-01-30
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-01-31
Шөнө
-32 -25
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-02-01
Шөнө
-33 -27
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах