Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд - Ховд хот (Станц: Ховд)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
12 53
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Мөнххайрхан сум (Станц: Мөнххайрхан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
9 48
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Зэрэг сум (Станц: Зэрэг)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Булган сум (Станц: Байтаг)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Мөст сум (Станц: Мөст)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Чандмань сум (Станц: Чандмань)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Цэцэг сум (Станц: Цэцэг)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Манхан сум (Станц: Манхан)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Ховд сум (Станц: Дунд-Ус)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
22 71
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Ховд - Алтай сум (Харуул: Алтай)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дуут сум (Харуул: Дуут)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
7 44
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Мянгад сум (Харуул: Мянгад)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Үенч сум (Харуул: Үенч)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Эрдэнэбүрэн сум (Харуул: Эрдэнэбүрэн)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дөргөн сум (Харуул: Дөргөн)

Мягмар

2020-08-04
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2020-08-05
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2020-08-06
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Баасан

2020-08-07
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-08-08
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах