Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
4м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Мөнххайрхан

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Зэрэг

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Байтаг

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Мөст

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-18 0
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Чандмань

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Цэцэг

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-27 -16
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Манхан

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Дунд-Ус

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-23 -9
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Алтай

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дарви

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-26 -14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Дуут

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-20 -4
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Мянгад

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах

Үенч

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-19 -2
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүл багаснa
5м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Эрдэнэбүрэн

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-29 -20
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
хасах

Дөргөн

Лхагва

2017-12-13
Шөнө
-24 -11
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2017-12-14
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Үүл багаснa
6м/с

Баасан

2017-12-15
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Бямба

2017-12-16
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Ням

2017-12-17
Шөнө
-28 -18
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
хасах