Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд - Ховд хот (Станц: Ховд)

Ням

2024-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
15 59
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Мөнххайрхан сум (Станц: Мөнххайрхан)

Ням

2024-06-23
Шөнө
12 53
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
11 51
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Чандмань сум (Станц: Чандмань)

Ням

2024-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Мөст сум (Станц: Мөст)

Ням

2024-06-23
Шөнө
13 55
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Манхан сум (Станц: Манхан)

Ням

2024-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Ховд - Ховд сум (Станц: Дунд-Ус)

Ням

2024-06-23
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
13 55
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
25 77
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Цэцэг сум (Станц: Цэцэг)

Ням

2024-06-23
Шөнө
14 57
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
27 80
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
26 78
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
хасах

Ховд - Алтай сум (Харуул: Алтай)

Ням

2024-06-23
Шөнө
17 62
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
хасах

Ховд - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Ням

2024-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
хасах

Ховд - Дуут сум (Харуул: Дуут)

Ням

2024-06-23
Шөнө
10 50
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
23 73
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
24 75
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
21 69
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
хасах

Ховд - Мянгад сум (Харуул: Мянгад)

Ням

2024-06-23
Шөнө
18 64
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
19 66
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Үенч сум (Харуул: Үенч)

Ням

2024-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
3м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Зэрэг сум (Станц: Зэрэг)

Ням

2024-06-23
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
33 91
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
17 62
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
6м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Булган сум (Станц: Байтаг)

Ням

2024-06-23
Шөнө
15 59
O
CF
Багавтар үүлтэй
3м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
15 59
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
32 89
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
3м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
29 84
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Эрдэнэбүрэн сум (Харуул: Эрдэнэбүрэн)

Ням

2024-06-23
Шөнө
16 60
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
17 62
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
18 64
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
16 60
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах

Ховд - Дөргөн сум (Харуул: Дөргөн)

Ням

2024-06-23
Шөнө
19 66
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2024-06-24
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
31 87
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2024-06-25
Шөнө
20 68
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
30 86
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2024-06-26
Шөнө
20 68
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с

Пүрэв

2024-06-27
Шөнө
18 64
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
5м/с
Өдөр
28 82
O
CF
Дуу цахилгаантай бага зэргийн аадар бороо
7м/с
хасах