Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд - Ховд хот (Станц: Ховд)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
0 32
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Ховд - Мөнххайрхан сум (Станц: Мөнххайрхан)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Зэрэг сум (Станц: Зэрэг)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
19 66
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Булган сум (Станц: Байтаг)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Мөст сум (Станц: Мөст)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Чандмань сум (Станц: Чандмань)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
0 32
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Цэцэг сум (Станц: Цэцэг)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Манхан сум (Станц: Манхан)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Ховд сум (Станц: Дунд-Ус)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Алтай сум (Харуул: Алтай)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Ховд - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Бага зэргийн бороо
8м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
18 64
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Ховд - Дуут сум (Харуул: Дуут)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Ялимгүй хур тунадас
9м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Ховд - Мянгад сум (Харуул: Мянгад)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
2 35
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Ховд - Үенч сум (Харуул: Үенч)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Бага зэргийн бороо
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
10м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
13 55
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
17 62
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах

Ховд - Эрдэнэбүрэн сум (Харуул: Эрдэнэбүрэн)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
0 32
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
16 60
O
CF
Үүлшинэ
9м/с
хасах

Ховд - Дөргөн сум (Харуул: Дөргөн)

Пүрэв

2021-09-23
Шөнө
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Баасан

2021-09-24
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
14 57
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2021-09-25
Шөнө
3 37
O
CF
Бага зэргийн бороо
12м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2021-09-26
Шөнө
2 35
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Даваа

2021-09-27
Шөнө
5 41
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
Өдөр
15 59
O
CF
Үүлшинэ
12м/с
хасах