Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд - Ховд хот (Станц: Ховд)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Мөнххайрхан сум (Станц: Мөнххайрхан)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Зэрэг сум (Станц: Зэрэг)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
12 53
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
1 33
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Булган сум (Станц: Байтаг)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Мөст сум (Станц: Мөст)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Чандмань сум (Станц: Чандмань)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Цэцэг сум (Станц: Цэцэг)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Манхан сум (Станц: Манхан)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Ховд сум (Станц: Дунд-Ус)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
8 46
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
7 44
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Ховд - Алтай сум (Харуул: Алтай)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-3 26
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дарви сум (Харуул: Дарви)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-5 23
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дуут сум (Харуул: Дуут)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
4 39
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
1 33
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Мянгад сум (Харуул: Мянгад)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Үенч сум (Харуул: Үенч)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
4м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
11 51
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-4 24
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
4м/с
хасах

Ховд - Эрдэнэбүрэн сум (Харуул: Эрдэнэбүрэн)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах

Ховд - Дөргөн сум (Харуул: Дөргөн)

Пүрэв

2020-10-22
Шөнө
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Баасан

2020-10-23
Шөнө
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
10 50
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Бямба

2020-10-24
Шөнө
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
9 48
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Ням

2020-10-25
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
5 41
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Даваа

2020-10-26
Шөнө
-5 23
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
6 42
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
хасах