Урьдчилсан мэдээ > 1-5 хоног

Ховд

Ням

2018-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-23 -9
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
хасах

Мөнххайрхан

Ням

2018-02-25
Шөнө
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Багавтар үүлтэй
10м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-11 12
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-21 -5
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Зэрэг

Ням

2018-02-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
хасах

Байтаг

Ням

2018-02-25
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
3 37
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-5 23
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с
хасах

Мөст

Ням

2018-02-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-24 -11
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Чандмань

Ням

2018-02-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
8м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Цэцэг

Ням

2018-02-25
Шөнө
-24 -11
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-25 -13
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-29 -20
O
CF
Үүлшинэ
7м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Манхан

Ням

2018-02-25
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
9м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-23 -9
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-23 -9
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
хасах

Дунд-Ус

Ням

2018-02-25
Шөнө
-18 0
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-19 -2
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-19 -2
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
6м/с
Өдөр
-12 10
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Алтай

Ням

2018-02-25
Шөнө
-12 10
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-13 8
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-3 26
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Ялимгүй цас
9м/с
хасах

Дарви

Ням

2018-02-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
8м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-27 -16
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-14 6
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
хасах

Дуут

Ням

2018-02-25
Шөнө
-16 3
O
CF
Багавтар үүлтэй
7м/с
Өдөр
-2 28
O
CF
Багавтар үүлтэй
9м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-6 21
O
CF
Үүлшинэ
10м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-17 1
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Үүлшинэ
7м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-17 1
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-7 19
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-23 -9
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
Өдөр
-9 15
O
CF
Ялимгүй цас
7м/с
хасах

Мянгад

Ням

2018-02-25
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-22 -7
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-22 -7
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
хасах

Үенч

Ням

2018-02-25
Шөнө
-14 6
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
2 35
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
0 32
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-15 5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-15 5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-1 30
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-18 0
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-4 24
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
хасах

Эрдэнэбүрэн

Ням

2018-02-25
Шөнө
-26 -14
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-27 -16
O
CF
Багавтар үүлтэй
6м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-27 -16
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-26 -14
O
CF
Ялимгүй цас
6м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Үүлшинэ
8м/с
хасах

Дөргөн

Ням

2018-02-25
Шөнө
-20 -4
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-8 17
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с

Даваа

2018-02-26
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-10 14
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Мягмар

2018-02-27
Шөнө
-21 -5
O
CF
Багавтар үүлтэй
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
6м/с

Лхагва

2018-02-28
Шөнө
-21 -5
O
CF
Үүлшинэ
5м/с
Өдөр
-11 12
O
CF
Үүлшинэ
5м/с

Пүрэв

2018-03-01
Шөнө
-25 -13
O
CF
Ялимгүй цас
5м/с
Өдөр
-13 8
O
CF
Ялимгүй цас
8м/с
хасах