Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Ховд (Ховд - Ховд хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.12.24 8 0.039 0.015 0.486
2019.12.24 14 0.033 0.008 -
2019.12.24 20 0.035 0.015 -
2019.12.25 8 0.037 0.016 -
2019.12.25 14 0.037 0.009 -
2019.12.25 20 0.039 0.014 -
2019.12.26 8 0.041 0.017 0.386
2019.12.26 14 0.027 0.007 -
2019.12.26 20 0.016 0.009 -
2019.12.27 8 0.036 0.014 -
2019.12.27 14 0.038 0.008 -
2019.12.27 20 0.045 0.01 -
2019.12.30 8 0.048 0.015 -
2019.12.30 14 0.038 0.009 -
2019.12.30 20 0.044 0.011 -
2019.12.31 8 0.046 0.015 0.401
2019.12.31 14 0.045 0.011 -
2019.12.31 20 0.049 0.012 -