Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Ховд (Ховд - Ховд хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.10.10 8 0.027 0.008 0.051
2019.10.10 14 0.027 0.002 -
2019.10.10 20 0.026 0.006 -
2019.10.11 8 0.032 0.009 -
2019.10.11 14 0.027 0.004 -
2019.10.11 20 0.026 0.008 -
2019.10.14 8 0.034 0.01 -
2019.10.14 14 0.026 0.005 -
2019.10.14 20 0.033 0.008 -
2019.10.15 8 0.036 0.011 0.088
2019.10.15 14 0.029 0.005 -
2019.10.15 20 0.03 0.009 -
2019.10.16 8 0.04 0.012 -
2019.10.16 20 0.019 0.006 -
2019.10.17 8 0.035 0.012 0.073