Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Ховд (Ховд - Ховд хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.8.14 8 0.024 0.004 -
2019.8.14 20 0.02 0.001 -
2019.8.15 8 0.022 0.004 -
2019.8.15 20 0.018 0.001 -
2019.8.16 8 0.025 0.003 -
2019.8.16 20 0.025 0.002 -
2019.8.19 8 0.029 0.005 -
2019.8.19 20 0.027 0.001 -
2019.8.20 8 0.031 0.005 0.043
2019.8.20 20 0.012 0.001 -
2019.8.21 8 0.033 0.006 -