Орчны шинжилгээний мэдээ > Агаарын чанар

Агаарын чанарын харуулууд (1)

Ховд (Ховд - Ховд хот, Аймгийн УЦУОША-д)
Огноо Цаг NO2 Азотын давхар исэл (мг/м3) /Стандарт: 0.200/ SO2 Хүхэрлэг хий (мг/м3) /Стандарт: 0.450/ PM10 (мг/м3) /Стандарт: 0.100/ CO (мг/м3)
2019.6.12 8 0.029 0.008 -
2019.6.12 20 0.015 0.001 -
2019.6.13 8 0.024 0.008 0.014
2019.6.13 20 0.017 0.003 -
2019.6.14 8 0.031 0.009 -
2019.6.14 20 0.027 0.007 -
2019.6.17 20 0.02 0.001 -
2019.6.18 8 0.029 0.008 0.046
2019.6.18 20 0.015 0.001 -
2019.6.19 8 0.024 0.006 -