Орчны шинжилгээний мэдээ > Хөрсний шинжилгээний мэдээ

Ховд аймгийн 2022 оны хөрсний тойм мэдээ

Шинэчлэгдсэн: 2024-06-18 14:34:30

ХОВД АЙМГИЙН 2022 ОНЫ ХӨРСНИЙ ТОЙМ

Хөтөлбөрийн дагуу 2022 оны 06 сард Ховд аймгийн Жаргалант сумын хөрсний мониторингийн хөтөлбөрт 15 цэгээс 0-5 см-н гүнээс өнгөн хөрсний дээж авч дээжинд агрохимийн шинжилгээг аммони, сульфат, нитрат, фосфор, ялзмаг, чийг, рН, ЕС гэсэн 8 үзүүлэлтээр УЦУОШТөвийн БОШЛабораторит шинжилгээ хийж, хүнд металлын шинжилгээг БОХЗТЛабораторит тодорхойлж үр дүнг гаргаж мэдээлэлийн санд орууллаа. Хөрсний цэгийн нэрс: 1. Аргал уриа кино театар, 2. сангийн хэрэм, 3. Цаг уурын станц, 4. ХоИСургууль, 5. Жанлавын шар дэлгүүр, 6. Нефтийн агуулах, 7. Монгол банк, 8. Эрчим хүчны цахилгаан станц, 9. 1-р сургууль, 10. Төв цэвэрлэх байгууламж, 11. Прогресс сургууль, 12. Ургамал зах, 13. Дулааны цахилгаан станц, 14. Хогийн цэг, 15. Ортасу Шатгуун түгээх станц.

ХОВД АЙМГИЙН БОХИРДОЛТОЙ ГЭСЭН ЦЭГҮҮДИЙН АГРОХИМИЙН 2022 ОНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН

Д/д

Сорьц авсан цэгийн нэрс

PH

Хөрс чийг [%]

Ялзмаг [%]

SO4 [мг/кг]

NO3 [мг/кг]

NH4 [мг/кг]

P2O5 [мг/кг]

1

Аргал уриа кино тетар

8.08

1.08

8.72

465.3

51.26

19.77

1.506

2

сангийн хэрэм

8.7

1.02

11.72

1202.7

86.97

61.72

6.069

3

Цаг уурын станцын зүүн тал

8.57

1.06

2.38

224.8

61.29

19.24

1.766

4

ховд их сургуулийн зүүн тал

8.68

1.21

3.38

229.2

79.11

55.09

4.813

5

Жанлавын шар дэлгүүр

7.98

2.13

6.34

2196.1

190.25

48.81

6.445

6

Нефтийн хойд талаас

9.24

1.99

6.04

915.7

69.09

15.55

11.57

7

Монгол банкны арын худаг

8.5

1.71

9.35

1694.6

300.9

114.76

8.488

8

ЭХЦСтанц

8.56

1.88

3.2

2211.7

158.4

56.79

2.045

9

12 жилийн 1-р сургуулийн баруун тал

8.2

1.02

3.19

342.8

76

16.76

2.566

10

Төв цэвэрлэх байгууламжийн хашаан дотор

9.09

2.23

26.68

1142.2

203.9

36.5

4.398

11

Прогресс сургууль

8.55

1.01

1.93

863.5

66.18

53.13

3.468

12

Ургамал зах

8.4

2.24

8.44

1673.1

256.52

40.16

4.57

13

ДЦСтанц

9.5

1.15

15.6

924.9

18.515

87.01

5.005

14

Хогийн цэг

8.84

1.28

9.95

891.2

83.01

48.00

4.657

15

Ортасу ШТС

8.62

1.18

10.11

1215

70.04

75.06

3.6

Хөрсний экосистем дэх хүнд металлын  бохирдол нь хэд хэдэн шалтгааны улмаас бохирддог.  Хөрсний бохирдлын голлох эх үүсвэр нь хүний үйл ажиллагааны гаралтай  түлшний дутуу шаталт, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагаа, хот суурин газрын  гэр хороололын ариун цэврийн байгууламж,  хог хягдал, хөө,тортог, хаягдал усны лаг  зэргээс үүсдэг. Дээрх 15 дээжинд кадмий, хартугалга, мөнгөн ус, бром, хром, цайр, зэс, кобальт, стронций, рубиди, циркон, хлор зэрэг хүнд металлын шинжилгээ БОХЗТЛабораторит хийгдсэн. Хөрсний чанарын шинжилгээгээр MNS58:50 2008 стандартаас давсан үзүүлэлт ажиглагдаагүй байна.

ХОВД АЙМАГ УЦУОШТӨВИЙН БОШЛ  

Холбоотой мэдээний жагсаалт

Гарчиг Үүсгэсэн огноо Шинэчлэгдсэн огноо Хандалт
Ховд аймгийн 2020 оны хөрсний тойм 2021-03-01 1970-01-01 1477
Ховд аймгийн 2018 оны хөрсний тойм 2018-10-19 1970-01-01 2379
Ховд аймгийн 2016 оны хөрсний тойм 2016-10-17 1970-01-01 2417